روزنوشت های جانبازی

دست نوشته های یک جانباز وبگرد

شنبه 5 آذر‌ماه سال 1384 ساعت 12:02 ب.ظ

چند خبر

 

اجرای‌ طرح‌ شناسایی‌ جانبازان‌ ‌10‌ تا ‌25‌ درصد در کشور

مسئول‌امورایثارگران‌ نیروی‌ مقاومت‌ بسیج‌گفت‌‌00‌دراجرای‌ طرح‌ شناسایی‌جانبازان‌
‌10‌ تا ‌25‌ درصد/تاکنون‌ ‌32‌ هزارنفر ازانان‌در کشورشناسایی‌ ومستمری‌ ماهیانه‌
دریافت‌ می‌کنند‌0‌
به‌ گزارش‌ رسیده  از اراک‌ سرهنگ‌ علی‌اکبر بهادری‌ دیروز  در همایش‌
جانبازان‌ شهرستان‌  خمین‌ افزود‌00‌ این‌ طرح‌ از  پارسال‌ اغاز شده‌ است‌ و پیش‌
بینی‌ می‌ شود با اجرای‌ ان‌ عده‌ مستمری‌ بگیران‌ به‌ ‌42‌ هزار نفر برسد‌0‌
وی‌ همچنین‌ازاجرای‌ طرح‌ یادیاران‌ خبرداد و گفت‌‌00‌در اجرای‌ این‌ طرح‌رزمندگان‌
و ایثارگران‌ بیکار شناسایی‌ و برای‌ رفع مشکلات‌ انان‌ برنامه‌ریزی‌ خواهدشد‌0‌
سرهنگ‌ کلاهی‌ مسئول‌ امور جانبازان‌ ناحیه‌مقاومت‌ بسیج‌ خمین‌ نیزدراین‌ همایش‌
گفت‌‌00‌ بیش‌از ‌230‌  نفر از جانبازان‌ ‌10‌ تا ‌25‌ درصد خمین‌ شناسایی‌ و مستمری‌
ماهیانه‌ دریافت‌ می‌ کنند‌0‌

بهره‌ برداری‌ از نخستین‌ اتوبوس‌ ویژه‌ جانبازان‌ و معلولا‌ن‌

از نخستین‌ اتوبوس‌ ویژه‌ جانبازان‌ و معلولا‌ن‌ با سیستم‌ مکانیزه‌ بالا‌بر
ویلچر  و ظرفیت‌ ‌15‌  جانباز وهزینه‌ بیش‌ از ‌90‌ میلیون‌ ریال‌ امروز در
شهرستان‌ کرج‌ بهره‌ برداری‌ شد ‌
به‌ گزارش‌ خبرنگار ما / در مراسم‌ بهره‌ برداری‌ از این‌ اتوبوس‌ که‌  شهردار /
اعضای‌ شورای‌ اسلا‌می‌ شهر کرج‌ و هیئت‌ مدیره‌ سازمان‌ اتوبوسرانی‌ کرج‌ حضور
داشتند مقرر شد این‌ اتوبوسها رایگان‌ در اختیار جانبازان‌ قرار گیرد ‌
براساس‌ این‌ گزارش‌ امکاناتی‌ از جمله‌ اطاق‌ فوریتهای‌ پزشکی‌ / کپسول‌ اکسیژن‌
/ سرویس‌ کمکهای‌ اولیه‌ / پمپ‌ و مخزن‌ اب‌ مصرفی‌ در داخل‌ اتوبوس‌ ویژه‌
جانبازان‌ و معلولا‌ن‌ تعبیه‌ شده‌ است‌