X
تبلیغات
رایتل
ابلاغیه اخیر دولت در رابطه با جانبازان و معلولین - روزنوشت های جانبازی

روزنوشت های جانبازی

دست نوشته های یک جانباز وبگرد

چهارشنبه 14 دی‌ماه سال 1384 ساعت 10:48 ق.ظ

ابلاغیه اخیر دولت در رابطه با جانبازان و معلولین

 

بخشهایی از ابلاغیه دولت به دستگاهها و نهادهای دولتی

 

ماده ‪ - ۳۶‬به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده می‌شود از محل اعتبار برنامه توانبخشی به منظور حمایت و نگهداری از معلولان ضایعات نخاعی تحت نظر خانواده نسبت به برقراری حق پرستاری برای خانواده این گونه معلولان تا سقف هزینه سرانه نگهداری معلولان در مراکز ضایعات نخاعی اقدام لازم به عمل آورد.

آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه- ریزی کشور و وزارت رفاه و تامین اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده ‪ - ۳۹‬حقوق و مزایای حالت اشتغال، بازنشستگی و وظیفه و مستمری مستخدمان جانباز اعم از لشکری و کشوری که بر اساس قوانین و مقررات مربوط از کار افتاده کلی شناخته می‌شوند، با رعایت قانون حالت اشتغال توسط دستگاه ذی ربط تعیین و پرداخت خواهد شد.

دستگاهها مکلف‌اند تمام مزایای رفاهی و خدماتی که برای سایر پرسنل خود منظور می‌کنند به مستخدمان جانباز فوق‌الذکر نیز اعطا کنند

ماده ‪ - ۴۱‬هر نوع بکارگیری افراد بازنشسته در وزاتخانه‌ها، موسسات دولتی و تمام دستگاههای موضوع ماده ‪ ۱۶۰‬قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و موسسات شرکتهای وابسته و تا به آنها و هر دستگاهی که به نحوی از آنجا از بودجه کل کشور استفاده می‌کند، جز با تصویب هیات وزیران تحت هر عنوان ممنوع است (ایثارگران تا قبل از ‪ ۳۰‬سال خدمت از حکم این ماده مستثنا هستند)
تمام قوانین عام و خاص مغایر با این ماده ملغی‌الاثر است.

ماده ‪ - ۴۲‬دستگاههای اجرایی مکلف‌اند در هر مرحله از جذب نیز حداقل ‪۲۰‬ درصد از ردیفهای استخدامی که مجوز آن را دریافت کرده‌اند، به ایثارگران واجد شرایط اختصاص دهند و گزارش آن را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال کنند.

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است در صدور مجوزهای استخدامی سهمیه فوق‌الذکر و همچنین سهمیه استخدام ‪ ۳‬درصد واجد شرایط معلولان را رعایت کند.

ماده ‪ - ۴۸‬تمام وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و تمام سازمانها و شرکتهایی که به نحوی از انحا از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند و نیز تمام موسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، مکلف‌اند یکی از فرزندان کارکنان شهید، جانباز ‪ ۲۵‬درصد به بالا و آزاد (اعم از شاغل، فوت شده یا از کار افتاده) را که واجد شرایط عمومی استخدام هستند علاوه بر سهمیه استخدامی ایثارگران در همان دستگاه استخدام کنند.

منبع : ایرنا