X
تبلیغات
رایتل
نرد عشق بازی با عامل محرومیت تیم بسکتبال جانبازان و معلولین - روزنوشت های جانبازی

روزنوشت های جانبازی

دست نوشته های یک جانباز وبگرد

ز محرومیت بسکتبال با ویلچیر ایران تا مدال انداختن به گردن ورزشکار اسرائیلی  

 

  

  

 

 

 

در مسابقات پارالمپیک امسال  تیم ملی بسکتبال با ویلچیر جانبازان و معلولین بر اساس تدبیر مسئولین فدراسیون جانبازان و معلولین و کمیته ملی پارالمپیک برای روبرو نشدن با تیم رژیم اشغالگر صهیونیستی به بهانه تغییر ساعت مسابقه ایران و آمریکا با تیم آمریکا بازی نمی کند و در نتیجه دچار یک محرومیت شدید در سطح جهانی می شود. 

 

محرومیت این تیم که برادران معلولین و جانباز برای عضویت در آن سالها زحمت زیادی کشیده بودند و با هزاران امید مشقات تمرین و فعالیتهای سخت ورزشی را به جان خریده بودنند با این محروحیت شدید برای چند سال ناامید و سرخورده کرد 

با این حال برای این عزیزان تحمل این حادثه بدلیل پاسداری از ارزشها و آرمانهایی که بدان معتقدند قابل تحمل است .  

ولی چگونه تحمل توان کرد که مسئولین این محرومیت خود با زیر پا گذاشتن این آرمان و اعتقاد با دشمن نرد عشق می بازند 

 چگونه قابل تحمل است که یکی از عوامل این محرومیت به بهانه حفظ اعتقادات مدال بر گردن ورزشکار اسرائیلی اندازد و در کنار پرچم رزیم اشغالگر قدس عکس بگیرد 

 

  ولی علی رغم اعتراضاتی که صورت گرفته مسئولین فدراسیون جانبازان ومعلولین مهر سکوت زده اند و منتظر نشسته اند با مرور زمان قضیه به فراموشی سپرده شود 

 

پاوررقی: برخی اعتراضات و نوشته ها در این رابطه 

 

دوگانگی در رفتار مسوولان کمیته ملی پارالمپیک ایران - روزنامه گل 

 

رفتار خائنانه برای حفظ پست بین المللی!!  - جهان فوتبال

  

مهر سکوت - روزنامه جمهوری اسلامی