X
تبلیغات
رایتل
طرح پیشنهادی خدمات رسانی به جانبازان و معلولان در فرودگاه ها - روزنوشت های جانبازی

روزنوشت های جانبازی

دست نوشته های یک جانباز وبگرد

طرح پیشنهادی انجمن جانبازان نخاعی (جانا) در مورد خدمات رسانی به جانبازان و معلولان در فرودگاه ها 


 


بسمه  تعالی
چون من بسوز تاکه بدانی چه می کشم                     احساس سوختن به تماشا نمی شود

اگر به این موضوع باور داشته باشیم که  انسان ها دارای توانا یی های محدود و در عین حال  دارای حقوق مساوی هستند و مع الاسف بعضی به دلایل وجود موانعی ازحقوق اولیه خود محروم مانده اند، وجدان انسانی و خصوصا" دینی حکم می کند ، کسانی که می توانند برای بهره مندی این گروه، تمام سعی خود را در رفع  این موانع  بکار ببرند.
کرامت انسا ن ها چیزی نیست که به سادگی بتوان از آن گذشت . میل به منش واحترام مشترک همه انسانهاست . اگر چه به دلیل عدم سازگاری محیط اجتماعی معلولان،  این دسته از انسان ها در دید مردم آن کرامت را نداشته باشند .  البته بدیهی است  پیدایش این دیدگاه وگسترش آن در بین مردم بعهده کسانی است که در ایجاد این سازگاری کوتاهی می کنند.
خوشبختانه کنوانسیو ن حقوق معلولان درراستای ایجاد نگرشی انسانی و واقع گرایانه وبهره مندی  معلولان از حقوق مساوی با دیگران، در کشورهای پیشرفته تنظیم و تصویب گردیده، و اخیرا  مجلس شورای اسلامی ایران نیز به دولت محترم اجازه الحاق به این کنوانسیون را داده است . لکن قطعا" تا تحقق آن راه بسیارزیادی مانده است .
مخاطبان پیمان نامه جهانی معلولان، دولت ها به عنوان تضمین کننده حقوق معلولان هستند ،که به رسمیت شناختن آن الزامی است و هیچ قانون یا آیین نامه یا دستورالعمل و تصمیم اداری و اجرایی نباید موجب تبعیض مبتنی بر معلولیت باشد .دولت ها موظف هستند شرایط برخورداری معلولان از حقوق اجتماعی ، فرهنگی ،اقتصادی و... مساوی با دیگران را فراهم نمایند .
پس از عضویت و الحاق دولت ها به کنوانسیون حقوق معلولان هر دولت عضو می بایست ظرف دو سال گزارش جامعی از اقدامات و تلاش ها در زمینه تعهدات خویش را به کمیته ویژه ی معلولان تقدیم و متعاقب آن حداقل هر 4 سال یکبار ضمن استناد به گزارش قبلی، موارد و موضوعات اساسی و پیشرفت های حاصله از اقدامات خویش اعم از کیفی و کمی (آماری) را تقدیم دبیرکل سازمان ملل متحد و کمیته ی مذکور کنند. دبیرکل سازمان ملل متحد موظف است این گزارش ها را در دسترس دولت های عضو قرار دهد.
بعلاوه غیر اصولی بودن نحوه ی خدمات و عدم تناسب خدمات موجود با وضع جسمی  جانبازان که در راه ارزش های الهی ومقدس جمهوری اسلامی  بخشی ازتوانایی های جسمی وحرکتی خود را ازدست داده اند، موحب خدشه به کرامت ایشان ونوعی تحقیر می گردد که بدیهی است در شأن نظام جمهوری اسلامی نمی باشد . 
با وجود همه ی مساعی مسولان مبتنی بر حس انسان دوستی و دینی در بر خورد با پدیده ی معلولیت ناشی از  جانبازی و غیر آن، متاسفانه این رفتار از عقلانیت لازم بر خوردار نبوده است ،لذا نقص در بهره مندی معلولان از خدمات وامکانات اجتماعی کاملا مشهود است .
یکی از زمینه های محرومیت معلولان ازحقوق اولیه ، محرومیت ازحقوق مربوط به پرواز و سفرهای هوایی می باشد . از این روی انجمن جانبازان نخاعی ایرانیان طرح اصلاح خدمات  سفرهای هوایی به جانبازان و معلولان را به شرح ذیل پیشنهاد می کند .
بدیهی است ورود وشروع به اجراء طرح در بعضی موارد نیاز به همت مسئولان وتوجه و همکاری صمیمانه ی آنان، ودر بعضی موارد نیاز به وضع قوانین تو سط مراجع ذیربط دارد.( مواردی که نیاز به وضع قوانین دارد  با ستاره مشخص شده است )
موضوع طرح -  طرح پیشنهادی انجمن جانبازان نخاعی ایرانیان جهت اصلاح ساختار سرویس دهی به جانبازان ومعلو لان در فرودگاهها ی کشور.

هدف طرح – جانبازان ومعلو لان به طور عام با اولویت جانبازان و معلولان حرکتی .


فصل اول – ارائه ی خدمات فروش بلیط هواپیما

الف- فروش بلیط نیم بهاء

فروش بلیط نیم بهاء  به جانبازان 25در صد به بالا در صورت مسافرت با هر یک از شرکت های هواپیمایی دولتی طبق مفاد مندرج در ماده ی5  آیین نامه ی اجرایی ماده ی13 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان .

1-فروش بلیط به جانبازان با ارائه کارت جانبازی .

*2- در صورت  مشمول بودن استفاده ازبلیط نیم بهاء برای همراه . فروش بلیط همراه جانباز بوسیله کارت جانبازی و تکمیل فرم فروش بلیط همراه که توسط شرکت های

     هوایی دولتی تهیه ودر اختیار دفاتر فروش قرار می گیرد صورت می پذیرد . 

*3- جانبازیا همراه او موظف به تکمیل فرم بلیط  و درج مشخصات کامل خود و همراه ،وامضاءآن  می باشد .
                                              
*4- در مواردی که خود جانباز به هر دلیلی قصد مسافرت نداشته و یا قادر به حضور در دفتر فروش نمی باشد، می تواند براساس بند 2و3 برای خود و همراهش بلیط تهیه نماید .

5- درج  کد معلولیت بصورت واضح و روشن وبا حروف بر روی بلیط و لیست فروش    که نشان دهنده ی نوع معلولیت و وسیله کمک حرکتی مورد استفاده باشد .

6- رعایت سقف مجاز فروش بلیط به معلولان وجانبازان بر اساس تعریف وسقف مجاز اعلام شده، توسط شرکت هوایی مربوطه در هر پرواز.

7-درصورتی که تعداد جانبازان ومعلولان به مرز حد نصاب پرواز چارتر نزدیک شود پرواز به صورت چارتر تخصیص یابد.

 *ب -تعریف کد

1کد 1شامل افرادی است، که  بدون استفاده از وسایل کمکی قادر به حرکت نمی باشند ودر استفاده از این وسایل نیاز به دیگران دارند .

     - 2کد 2 شامل افرادی است، که  بدون استفاده از وسایل کمکی قادر به حرکت نمی باشند ،اما خود می توانند از این وسایل استفاده کنند .

     -3کد3  شامل افرادی است که بدون وسایل کمکی اما به سختی قادر به حرکت می باشند،.

4- کد 4  شامل افرادی است که بدون وسایل کمکی و تنها با کمک دیگران قادر به حرکت می    باشند.

      -5کد 5 شامل افرادی است که به وسایل پزشکی یا درمانی ،غیر از وسایل کمکی نیاز دارند .

     -6دفاتر فروش بلیط موظفند هنگام فروش بلیط وضعیت جسمی مسافر را بپرسند تا در صورتی که مسافر در یکی از گروههای فوق قرار می گیرد اقدام لازم را بعمل آورد .

7-دفاتر فروش بلیط موظفند در صورت فروخته شدن  هر تعداد بلیط از سقف مجاز جانبازو معلول ،همواره تا یک ساعت قبل ازپروازظرفیت صندلی مربوط به معلولان را حفظ

   واز فروش آن به سایر افراد خود داری کنند .

8-تخصیص دو بلیط نیم بها  برای مشمولان کد1 علاوه بر بلیط نیم بهای خود وی . 

9- اولویت اول به تخصیص وفروش بلیط در هر شرایط به جانبازان و معلولان .
                                                      
فصل دوم- فرودگاهی شدن خدمات
                                                         
شرکتی بودن امور مربوط به مسافرت های هوایی و اختلاف در امکانات و سرویس دهی به معلولان از سوی این شرکت ها در فرودگاهها  موجب می شود تا مسافران معلول دچار چند گانگی دردریافت خدمات گردند. بعنوان مثال، عدم بر خورداری بعضی از شرکت ها از خودروهای loM باعث می گردد تا معلولان را با روش های غیر اصولی نقل و انتقال دهند .
لذا بنا بر این ضرورت ودلایل بسیار دیگر پیشنهاد می گردد خدمات فرودگاهی از شکل شرکتی به صورت فرودگاهی تغییر یابد . بنابراین نظارت واجرای تمامی امور زیر به عهده ی مدیریت ها در تمامی فرودگاهها می باشد.

1-پارکینگ

الف -پارکینگ فرودگاهها با یستی به شکلی سامان داده شود تا دستیابی معلولان و جانبازان ویلچری به ظرفیت های آن همواره و در هر شرایطی امکان پذیر باشد .
ب-در نظر گرفتن ظرفیت لازم پارک خودرو برای این افراد در طبقات همکف و سهل الوصول به سالن ترانزیت،  با اولویت ایشان در تمامی شرایط .
ج-ممانعت از کاربری برای دیگران تحت هر شرایطی .
د-  فراهم آوردن امکان رزرو تلفنی  پارکینگ . 
ه -برخورداری از تخفیف هزینه ی پارکینگ به نسبت در صد جانبازی یا معلولیت .

2-انتقال به سالن

حمایت فرد معلول وجانبازاز بدو ورود  به فرودگاه توسط نیرو های خدماتی بطور موظف . این حمایت ها شامل موارد زیر می باشد :
الف- دردسترس قرار دادن وسیله ی کمک حرکتی .
ب- مساعدت در حمل بار واثاثیه ی همراه تا محل تحویل بار  .
ج-انتقال فرد به سالن ترانزیت .
د- انتقال فردبه خارج ازسالن وحمل بار و اثاثیه ی همراه تا دستیابی به خودرو .
 
3-محل استراحت

تخصیص محلی منا سب جهت استراحت جانبازان و معلولان درزمان تاخیرپروازها و تعبیه ی تخت و تشک مناسب در آن .
الف- نظافت و بروز بودن این محل بعهده نیروی خدمات سالن و نظارت برآن برعهده ی مسئول سالن خواهد بود . 
ب-  تعبیه ی لوازم کمک های اولیه شامل فشار سنج،کپسول اکسیژن وداروهای مورد نیاز اولیه وبروز بودن آن.
ج- استقرار دائمی یک نفر کمک بهیار در محل.

4-    رمپ ها
                                                   
  ایجاد رمپهای مناسب با شیب 15درصد، ودر صورت وجودشیب های تند، نصب میله های کمکی وجانبی جهت دسترسی به محل ها ونقاط لازم .

    5 - سرویسهای بهداشتی

لزوم رعایت استانداردهای تعریف شده در باره سرویس ها ی بهداشتی معلولان به شرح ذیل ؛
الف - وجود فضای مناسب برای مانور ویلچیر در سرویس .
ب‌- نصب دستگیره روی دیوار برای منتقل شدن فرد از ویلچیر برروی توالت فرنگی .
ج‌- تعبیه ی توالت فرنگی وایرانی در داخل سرویس.
د‌- در دسترس بودن شیرهای شست وشو هنگام استقرار فرد روی توالت.
ه‌- باز شدن در سرویس به صورت کشویی ویا به سمت بیرون .
و‌- نصب زنگ احضار جهت مواقع ضروری .
ه - به شکل های صفحه 10 و11 مراجعه شود.

6- خدمات گیت

 قسمت صدور کارت پرواز بایستی سهل الوصولترین صندلی های هواپیما را به جانبازان و معلولان تخصیص دهد .بدین منظور بایستی ؛

1-    برای قسمت صدور کارت نوع هوا پیما ی آماده ی پرواز معرفی شود .
2-    قسمت صدورکارت ،آگاهی لازم  از شکل ونحوه ی درهای ورود ی هواپیما و صندلی های هر پرواز را داشته باشد.
3-    قسمت صدور باید صندلی های سهل الوصول (ترجیحا"صندلی های نزدیکتر به در ورودی) راتا آخرین لحظه صدور کارت پرواز محفوظ نگه دارد.
*4- تحویل گرفتن حد اقل 2 قلم از لوازم توانبخشی ودرمانی جانباز یا معلول، خارج از محاسبه ی بار همراه مسافر.
5-    نصب بر چسب ویژه روی لوازم کمک حرکتی و یا توانبخشی ،جهت جلوگیری از انتقال
آن به قسمت بار،به منظور جلوگیری از آسیب دیدن لوازم.
6-    اختصاص بخشی خاص در قسمت بار برای قرار دادن لوازم توانبخشی معلو لان وجانبازان .
 
توضیح اینکه بدیهی است هزینه های ارائه ی خدمات به جانبازان و معلولان توسط فرودگاهها به عهده ی شرکت های هواپیمایی می باشدکه آنان مسافر آن شرکت شناخته می شوند .


فصل سوم- خدمات ویژه


1- با توجه به پیشنهاد فرودگاهی شدن خدمات، ارائه ی خدمات به مسافران معلول توسط شرکت ها بایستی یکنواخت ویکسان انجام پذیرد.
                                                  
2- نظر به تفاوت وضعیت جسمی جانبازان ومعلولان و در بر گیری طیفی گسترده از مشکلات، ضروری است پرسنل خدمات ویژه آموزش های لازم را فرا گیرند ،تا از آسیب زدن مضاعف به آنان   هنگام نقل و انتقال پیش گیری بعمل آید.

3- از آنجا که مهمترین مرحله ی نقل و انتقال جانبازان و معلولان حرکتی مرحله ی انتقال از خودروهای   loM به هواپیما می باشد، لازم است که این عمل قبل از ورود واستقرار سایر مسافران انجام گیرد.
4- پیاده کردن و انتقال جانبازان و معلولان از هو اپیما و انتفال به سالن ،بلا فاصله پس از پیاده شدن مسافران .(استقرار همزمان خودروی loM  و اتوبوس در کنار هواپیما)

5- تهیه ی ویلچیر مخصوص تردد در کریدور هوا پیما جهت نقل و انتقال معلولان در داخل هواپیما با شرایط ذیل ؛(به صفحه 12 ماجعه شود).

الف- جا پایی ویلچیر امکان تنظیم در ارتفاع را داشته باشد.
ب- بر خورداری از ارتفاع مناسب برای افراد قد بلند .
ج- وجود تسمه ی پشت پا برای جلوگیری از افتادگی پای افراد قد کوتاه.
د- بر خورداری از کمربند ایمنی جهت نگه داشتن سر نشین .

فصل چهارم- ارائه خدمات  شرکت های هواپیمایی


1-    تعریف و تعیین تعداد ظرفیت استا ندارد حمل مسافر با ویلچر دراقسام هوا پیماها به دفاتر فروش بلیط جهت رعایت سقف ظرفیت مجاز فروش بلیط به جانبازان ومعلولان، از سوی دفاتر.
*2- تخصیص صند لی first class به جانبازان به قیمت بلیط های عادی.

*3- حمل دو قلم از تجهیزات توانبخشی جانباز و معلول خارج از محاسبه ی بار همراه مسافر.

4-تعبیه ی ویلچر مخصوص حمل معلولان وجانبازان حرکتی در هواپیما وکمک خدمه ی هواپیما به آنها برای دسترسی به سرویس ها درصورت لزوم .
5- طراحی صندلی خاص برای جانبازان ومعلولان حرکتی توسط شرکت ها ی هوایی .   

 فصل پنجم – ضمانت های اجرایی


1-در صورت آسیب دیدن جانباز ومعلول هنگام نقل وانتقال در محوطه ی فرودگاه و داخل هوا پیما مشمول بیمه پروازی خواهد بود و شرکت مربوطه موظف به جبران خسارت ودر صورت لزوم پرداخت دیه می باشد .

2- درصورت آسیب دیدن لوازم توانبخشی همراه جانبازو معلول هنگام نقل وانتقال در محوطه ی فرودگاه وطول پرواز،  شرکت مربوطه موظف به جبران خسارت ودر صورت لزوم پرداخت                                                          
خسارت می باشد .

3- در صورت آسیب دیدن وسایل کمک حرکتی  وغیر قابل استفاده بودن آن، فرودگاه موظف است، تا به هر شکل ممکن وسیله ای مناسب و امانی در اختیار فرد قراردهد .

4- نظارت برحسن اجرای دستورالعمل و پی گیری شکایات رسیده بعهده انجمن جانبازان نخاعی و دبیر کمیته ی امور جانبازان ومعلولان سازمان هوا پیمایی کشوری می باشد .
4-رسیدگی به شکایات واصله و پاسخگویی در هر بخش (فصل) به عهده ی بالا ترین مقام مسئول  تعریف شده در آن فصل می باشد.

در پایان از عزیزان جانباز ومعلول حرکتی در خواست می شود ، با مطالعه دقیق طرح، پیشنهاد های تکمیلی خود را به  این آدرس ارسال نمایند 

                       

anjoman_jana@gmail.com


                                                                                      

     انجمن جانبازان نخاعی ایرانیان

                                                                                                                                                 زمستان 87