X
تبلیغات
رایتل
موافقت دولت با اصلاح مقررات مربوط به واردات خودروی جانبازان - روزنوشت های جانبازی

روزنوشت های جانبازی

دست نوشته های یک جانباز وبگرد

موافقت دولت با اصلاح مقررات مربوط به واردات خودروی جانبازانبگزارش فاش نیوز- هیئت دولت با پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران دربارۀ واردات 7 هزار و 928 دستگاه خودرو برای جانبازان 70 درصد مشروط به اینکه تا 5 سال حق انتقال به غیر نداشته باشند موافقت کرد.

به گزارش رسیده به «فاش نیوز»  در تصویب نامۀ هیئت دولت واردات این تعداد خودرو به انضمام قطعات و تجهیزات مورد نیاز برای متناسب سازی توسط جانبازان 70 درصد با لحاظ شرایطی از معافیت های گمرگی و بازرگانی برخوردار شده است.
در این تصویب نامه که در حقیقت اصلاحیۀ مصوبۀ قبلی هیئت وزیران است "معافیت از پرداخت سود بازرگانی متعلقه به خودرو و تجهیزات مورد نیاز متناسب سازی برای جانبازان 70 درصد (دو پا و دو دست قطع از مچ و قطع نخاع) تا سقف چهل میلیون تومان و سایر جانبازان 70 درصد تا سقف سی میلیون تومان به ازای هر دستگاه خودرو و قطعات و تجهیزات مربوط به آن" برای افراد واجد شرایط در نظر گرفته شده است.
همچنین معافیت از شرایط مقرر در تصویب نامه های شمارۀ 92308/ت 40587ک مورخ 7/6/1387 و شمارۀ 51215/ت 135ک مورخ 9/4/1387 نیز از مواردی است که در این اصلاحیه به چشم می خورد.
«عدم الزام به رعایت آئین نامۀ ضوابط واردات خودرو به غیر از داشتن نمایندگی رسمی خدمات پس از فروش خودرو در ایران» و «رعایت استانداردهای مصرف سوخت و آلایندگی و شرط سال ساخت 2008 و بعد» از دیگر الزاماتی است که در این ابلاغیۀ دولت لحاظ شده است.
دربارۀ تعیین مرجع تشخیص جانبازان واجد شرایط و تأیید نیاز به قطعات و تجهیزات لازم برای مناسب سازی که از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران پیشنهاد و درخواست شده بود ، با این پیشنهاد موافقت شده و آمده است که «تشخیص و معرفی جانبازان واجد شرایط موضوع این تصویب نامه ، تأیید نیاز به قطعات و تجهیزات لازم برای متناسب سازی خودرو و تعیین نوع قطعات و تجهیزات مذکور به عهدۀ بنیاد شهید و امور ایثارگران باشد.»

دربارّه یکی از بندهائی که می توانست مورد اختلاف قرارگیرد تصویب شد که " در صورت تشخیص بنیاد شهید و امور ایثارگران مبنی بر امکان تولید خودرو مناسب جانبازان توسط خودروسازان داخلی و درخواست جانبازان واجد شرایط ، واردات قطعات و تجهیزات مورد نیاز توسط خودروسازان داخلی پس از تأیید بنیاد شهید و امور ایثارگران با استفاده از معافیت موضوع بند(1) مجاز است.
در ابلاغیه هیئت دولت تصریح شده که «این تصویب نامه جایگزین تصویب نامۀ شمارۀ44924/ت 40007ه - مورخ 28/3/1387 می شود».

گفتنی است این تصویب نامه با امضای"پرویز داودی" معاون اول رئیس جمهور به بنیاد شهید و امور ایثارگران ، وزارت امور اقتصادی و دارائی ، وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی ابلاغ گردیده است