روزنوشت های جانبازی

دست نوشته های یک جانباز وبگرد

یکشنبه 27 بهمن‌ماه سال 1387 ساعت 09:58 ب.ظ

چند مصوبۀ کارگشا برای ایثارگران در راه است

فاش نیوز - باتصویب مجلس بخشی ازمشکلات ایثارگران در زمینه اشتغال واستخدام برطرف می شود.

نماینده جانبازان درکارگروه ویژۀ مجلس برای برطرف کردن نقایص لایحۀ جامع خدمات رسانی به ایثارگران ، در گفت وگو با"فاش نیوز"اعلام کرد درصورت تصویب پیشنهادهای کارگروه ویژۀ رسیدگی به شکایت ها و اعتراضات ایثارگران به نقص هائی که در لایحۀ جامع خدمات رسانی ایثارگران وجود دارد
از سوی کمیسیون اجتمائی مجلس و نهایتا"مجلس شورای اسلامی ، بخش عمده ای از ایراد های وارده به این لایحه و همچنین مشکلات ایثار گران حل و فصل خواهد گردید.
"یوسف مجتهد"گفت مواردی چون اشتغال واستخدام، تعمیم حق پرستاری به خانوادۀ شاهد، ماموریت آموزشی فرزندان شاهد، معافیت مالیاتی فرزندان شاهد،تعمیم لزوم رسیدگی سریع به شکایات جانبازان و همۀ ایثارگران، طرح حالت اشتغال و... از جملۀ این موارد است.
وی افزود همۀ این ها در کارگروه ویژۀ رسیدگی به اعتراض ایثارگران  مورد رسیدگی وتصویب قرار گرفته و روز سه شنبۀ هفتۀ جاری از سوی کمیسیون اجتمائی مجلس شورای اسلامی نیز برسی خواهد شد.
مجتهد اظهار داشت نمایندگان و کمیسیون دربارۀ اکثر این پیشنهادها نظر مثبت دارند و ان شاءالله اگر به تصویب این کمیسیون برسد ، به احتمال بسیار زیاد در صحن علنی مجلس نیز تصویب می شود و پس از آن اجرائی خواهد گردید.
نمایندۀ جانبازان در کارگروه ویژه درتوضیح بیشتر نسبت به جزئیات پیشنهاد های اشاره شده خاطر نشان کرد اولویت استخدام یکی ازفرزندان جانبازان بازنشسته در محل کار پدر که قانون آن از قبل بوده است براساس این پیشنهاد ها  خانوادۀ شهدا و آزادگان رانیز شامل می شود.
وی معافیت مالیات بر حقوق برای فرزندان شاهد ، اعطای ماموریت تحصیلی برای فرزندان شاهد ، تعمیم حق پرستاری برای خانوادۀ شهدا خصوصا" پدر و مادر شهدا که پیر و از کار افتاده شده باشند را از دیگر موارد این پیشنهاد ها عنوان کرد.
این عضو کار گروه ویژه برقراری مستمری حالت اشتغال برای جانبازانی که در استخدام ادارات دولتی ومشغول به کارهستند و تعمیم مادۀ 16 لایحه یعنی "لزوم رسیدگی سریع به شکایات جانبازان از ادارات و سازمان ها طی یک ماه" به دیگر ایثارگران را از جملۀ موارد یاد شده بیان داشت.
مجتهد در پایان همچنین یادآور شد پیشنهاد گردیده برای آزادگانی هم که در استخدام دولت نیستند که بیشتر آنان عضو بسیج بوده اند به میزان دو برابر حقوق همطراز افراد شاغل به ازای هر ماه از مدت اسارت، هدیۀ ایثار داده شود.