X
تبلیغات
رایتل
برباد رفتن حرمت ایثار گران - روزنوشت های جانبازی

روزنوشت های جانبازی

دست نوشته های یک جانباز وبگرد

پنج‌شنبه 31 اردیبهشت‌ماه سال 1388 ساعت 11:43 ب.ظ

برباد رفتن حرمت ایثار گران

          برباد رفتن حرمت ایثار گران با تسری امتیازوسلب امتیاز 


تسری مصوبه معافیت واردات خودرو به جانبازان زیر  ۷۰٪  در اواخر سال 87 و لغوآن در۲۰/۲/۸۸  به بهانه اینکه بنیاد شهید وامور ایثارگران در خواست لغو تسری را نموده ، و صدور اصلاحیه لغو تسری پس از چند روز، به اینکه لغو ، به درخواست  بنیاد شهید و امور ایثارگران نبوده است ، ضمن آنکه نشان دهنده نوعی عدم ثبات در مصوبات دولت محترم است و موجبات بی اعتباری مصوبات را فراهم می کند ، به تشویش اذهان در باره جامعه جانبازی  دامن زده و مو جب دلسردی این  جامعه  شده است.
 

 

وجود یاس و سختی ابتدایی برای انسان قابل تحمل است، لکن چنانچه انسان پس از امید دچار یاس شود ،تحمل آن بسیار دشوارتر می نماید .

اگر چه خدمات و حمایتهای صمیمانه دولت محترم به جامعه ایثارگری انکار ناپذیر و در خور تقدیر است ، ودر همین راستا مصوبه معا فیت سود بازرگانی واردات خودرو برای جانبازان ۷۰ ٪ با درک ضرورت برخورداری جانبازان از خودروی مناسب  صادر گردید ،لکن مع الاسف عملیاتی نشدن این مصوبه  با گذشت یک سال حاکی از موانع و مشکلات موجود در این مصوبه است .


   تسری مصوبه  به جانبازان زیر ۷۰٪  نیز در راستای ارائه خدمات به گروههای جانبازی بوده است، که موجی از امید در دل این عزیزان و خانواده آنان ایجاد نمود، به گونه ای که بعضی از ایشان که فاقد خودرو بودند خود را در یک قدمی تامین خودرو می دیدند ،که لغو نا گهانی مصوبه تسری ، آب سردی بر وجود شان ریخت .


در حالیکه بر این باوریم که سیاست  دولت محترم بر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ترسیم شده ، دمیدن در بوق تبلیغات و بزرگ نمایی خدمات به جامعه ایثارگری هنگام ارائه طرح و قبل از ارائه خدمات ، موجب تشویش اذهان جامعه و ایجاد این شبهه

می شود ، که جامعه ایثارگری از تمامی امکانات بهره مندند وهیچ دغدغه ای ندارند .

 

این در حالیست که سلب همان  امتیاز بدون سرو صدا و در خاموشی صورت می گیرد ،به گونه ای که باور آن برای جامعه هدف  سخت می نماید وآنرا شایعه می پندارد.


تسری مصوبه معافیت واردات خودرو به جانبازان زیر  ۷۰٪  در اواخر سال 87 و لغوآن در۲۰/۲/۸۸  به بهانه اینکه بنیاد شهید وامور ایثارگران در خواست لغو تسری را نموده ، و صدور اصلاحیه لغو تسری پس از چند روز، به اینکه لغو ، به درخواست  بنیاد شهید و امور ایثارگران نبوده است ، ضمن آنکه نشان دهنده نوعی عدم ثبات در مصوبات دولت محترم است و موجبات بی اعتباری مصوبات را فراهم می کند ، به تشویش اذهان در باره جامعه جانبازی  دامن زده و مو جب دلسردی این  جامعه  شده است.

 لذا لازم و ضروری است ، دولت محترم هنگام مصوبات مربوط به ایثار گران ضمن کارشناسی دقیق و بررسی آثار مثبت و منفی و رعایت شان و منزلت ایشان امکان عملیاتی بودن آنرا نیز لحاظ نماید .

                                                                          جمعی ازجانبازان