روزنوشت های جانبازی

دست نوشته های یک جانباز وبگرد

شنبه 10 مرداد‌ماه سال 1388 ساعت 11:36 ق.ظ

استفاده ازمعافیت گمرکی جانبازان ادامه می باید

تا توافق با خودروسازان داخلی
استفاده ازمعافیت گمرکی جانبازان ادامه می یابد 

 

بگزارش فاش نیوز: 

 

جانبازان واجد شرایط تا زمان توافق با خودروسازان داخلی می توانند از معافیت گمرکی برای وارد کردن خودرو مناسب وضعیت خود استفاده کنند.
بنابر کسب اطلاع فاش نیوز، تا تصمیم گیری نهایی ستاد بررسی واردات خودرو جانبازان، استفاده از حداکثر امتیاز مصوبۀ دولت دربارۀ معافیت گمرکی واردات خودرو جانبازان بالای 70 درصد بلامانع اعلام شد.

یک منبع آگاه در وزارت صنایع گفت : مطابق با اولین جلسۀ ستاد بررسی واردات خودرو توسط جانبازان واجد شرایط که در حضور وزیر صنایع و معادن و بر اساس مصوبۀ قبلی دولت در این زمینه برگزار شد ، استفاده از امتیاز معافیت عوارض گمرکی واردات خودرو مناسب وضعیت این بخش از جانبازان که از اواسط سال گذشته اجرایی شده است بلامانع اعلام شد.
براساس این تصمیم ، مقرر گردیده است تا حصول نتیجۀ لازم در ستاد مذکور، جانبازان بالای 70درصد مشمول این مصوب بتوانند کماکان ازحداکثر امتیاز مصوبۀ هیأت دولت بهره مند گردند.
این مقام مطلع و مسئول در وزارت صنایع می افزاید: از آنجا که بنیاد شهید و امور ایثارگران ، مطابق نامۀ شمارۀ 324/820/53010 مورخ 6/3/1388 از شرکت در جلسات ستاد مذکور امتناع ورزیده است، لذا در این رابطه جلسه ای در محل دفتر معاونت امور صنایع و اقتصاد وزارت صنایع ومعادن ، و با حضور گروهی از جانبازان بالای 70 درصد مشمول این مصوبه تشکیل گردید.
به گفتۀ این مقام وزارت صنایع، دراین جلسه قرار شد با هماهنگی های لازم ، شرایطی فراهم گردد تا پس از حضور نمایندۀ بنیاد شهید و جانبازان 70 درصد پیگیر این موضوع در جلسات این ستاد و اتخاذ تصمیم لازم، جانبازان مشمول مصوبه بتوانند از حد اکثر سقف معافی واردات خودرو استفاده کنند.