روزنوشت های جانبازی

دست نوشته های یک جانباز وبگرد

چهارشنبه 6 آبان‌ماه سال 1388 ساعت 11:39 ب.ظ

آخرین خبرها از معافیت گمرگی واردات خودرو

بگزارش فاش نیوز 

 

گزارش آخرین جلسۀ مشترک نمایندگان جانبازان با مسئولان وزارت صنایع،نمایندۀ وزارت رفاه وتآمین اجتماعی ونمایندگان دوشرکت خودرو ساز داخلی (ایران خودرو وپارس خودرو منتشر شد.

بنا برگزارش رسیده به فاش نیوز درجلسۀ ستاد خودرو جانبازان درمورخۀ 16/5/88که در دفتر معاونت امور صنایع واقتصادی وزارت صنایع و معادن تشکیل شد تصمیمات ذیل اتخاذگردید: 

 

1-مقرر گردید لیست خودرو های ساخت داخل که مناسب با میزان استفاده از تخفیف حقوق گمرکی می باشداز طرف خودرو سازان تهیه و دراختیار دبیرخانۀ ستاد قرار گیرد.

2-متن پیشنهادی که می بایست جایگزین بند 6مصوبات مربوط به شمارۀ 204419/ت 41729ه مورخ 7/11/87و204408ت 41717ه مورخ 17/11/87قرار گیردبه شرح ذیل تنظیم وطی نامه ای از وزیر محترم رفاه،ریاست محترم بنیاد شهید ،وامورایثارگران ،وهمچنین گمرک جمهوری اسلامی استعلام ودر صورتتایید وتصویب طی نامه ای از طرف وزارت اقتصاد ودارائی (گمرک جمهوری اسلامی ایران)به هیات محترم دولت تقدیم کردد. 

متن پیشنهادی : بند 6 مصوبات به شرح ذیل اصلاح می گردد:

بتا درخواست جانبازان و معلولان واجد شرایط مبنی بر تآمین خودرو مناسب توسط خودرو سازان داخلی با تسهیلات مقرر در بند یک مصوبۀ فوق و گواهی بنیاد شهید وامور ایثارگران و وزارت محترم رفاه ، خودرو سازان داخلی می توانند از محل گواهی های مذکور نسبت به تآمین سود بازرگانی قطعات منفصلهۀ وارداتی خودرو های تولیدی تا سقف معافیت گمرکی مقرر برای هر جانباز یا معلول اقدام نمایند.

تبصره: در صورت تآمین خودرو از خودرو سازان داخلی انتقال به غیر بلا مانع می باشد.