روزنوشت های جانبازی

دست نوشته های یک جانباز وبگرد

مدیرکل تسهیلات بنیاد شهید و امور ایثارگران درگفتگو با حیات:
ادعای تولید خودروی داخلی متناسب با نیاز جانبازان بی اساس است


خبرگزاری حیات:


مدیرکل تسهیلات بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: مدتی است برخی از خودروسازان داخلی ادعای طراحی و تولید خودرو ویژه و متناسب با وضعیت جسمانی جانبازان را مطرح می کنند درحالی که تنها تلاش خودروسازان داخلی محدود به واردات و یا تولید نمونه ای از اهرم کنترل دستی گاز و ترمز و یا کلاج اتوماتیک است.
رضا کرمی در گفتگو با حیات با اشاره به اینکه مناسب سازی خودرو جانبازان می بایست در سه بخش اساسی شامل ایجاد امکانات و نصب تجهیزات لازم برای ورود سهل و آسان جانباز به داخل خودرو، ایجاد امکانات و نصب تجهیزات لازم برای رانندگی با توجه به اعضاء آسیب دیده و ایجاد امکانات و نصب تجهیزات لازم برای خروج سهل و آسان جانباز از خودرو صورت پذیرد گفت: خودروهای مورد ادعای این شرکت ها فاقد این ویژگی ها می باشد و از سویی دیگر اصولا مناسب سازی خودرو برای جانباز یا معلول، همانگونه که در کشورهای دارای فن آوری پیشرفته انجام می شود، مستلزم طی مراحلی از قبیل: مطالعه و بررسی وضعیت جسمانی یکایک افراد موردنظر و تعیین شدت آسیب دیدگی، اختلال، ضعف و یا عدم توانایی در اندام های حرکتی مرتبط با امر رانندگی، ورود به خودرو و یا خروج از آن، انتخاب خودرو متناسب با وضعیت جسمانی فرد، تولید یا انتخاب تجهیزات متناسب با توانایی اندام های حرکتی فرد مورد نظر، نصب تجهیزات مناسب سازی و ارائه خدمات پس از فروش است.
وی همچنین با اشاره به نواقص خودروهای تولیدی برخی شرکت ها گفت: براساس بازدیدی که از خودروهای تولیدی برخی از شرکت ها انجام شده دو بخش اساسی (ورود سهل و آسان جانباز به خودرو و خروج سهل و آسان از آن) در مناسب سازی خودرو توسط آن شرکت ها پیش بینی نشده است. لذا هیچیک از خودروهای پیشنهادی برای جانبازانی که از ویلچر استفاده می کنند و خود عهده دار امر رانندگی می باشند، مناسب نیست.
کرمی با اشاره به پیشنهاد شرکت های مذکور برای نصب کلاچ اتوماتیک بر روی خودرو (بجای گیربکس اتوماتیک) برای برخی از جانبازان گفت: اولا براساس بررسی های بعمل آمده، درحال حاضر این سیستم در هیچیک از کشورهای پیشرفته و یا درحال توسعه مورد استفاده قرار نمی گیرد و تمامی خودروهای مناسب معلولان مجهز به گیربکس اتوماتیک می باشد و این سیستم توسط برخی از جانبازان مورد آزمایش قرار گرفته که از آن رضایت نداشته اند (بویژه در مقایسه با خودرو مجهز به گیربکس اتوماتیک) هنوز تاییدیه راهنمایی و رانندگی در زمینه نصب سیستم مذکور بر روی خودروها ارائه نشده است.
وی افزود: برابر مطالب مندرج در دستورالعمل نحوه صدور گواهینامه رانندگی، جانبازان آسیب دیده از ناحیه دست صرفا مجاز به استفاده از خودرو مجهز به گیربکس اتوماتیک می باشند و عملکرد و کارآیی مطلوب نمونه خودروهای مجهز به سیستم مذکور بویژه در مواقع پرترافیک، بزرگراه، جاده های شیب دار و کوهستانی و ... اثبات نشده است.
کرمی گفت: کلاچ اتوماتیک معادل با گیربکس اتوماتیک عمل نمی کند و درحین حرکت، استفاده از دست برای تعویض دنده الزامی است درحالی که استفاده از دست در هنگام حرکت با خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک نیاز نمی باشد.
مدیرکل تسهیلات بنیاد شهید و امور ایثارگران در پایان گفت: به نظر می رسد برخی از شرکت های خودروسازی داخلی بجای رفع نیاز واقعی جانبازان و ارائه محصولات مطلوب و ارتقای سطح توانمندی خود در تولید خودرو متناسب با وضعیت جسمانی جانبازان، متاسفانه با هزینه کردن از اعتبار نهادهای حمایتی درپی حل مشکلات خود و جلب مشتری برای دریافت سود بیشتر در ازای کار و تلاش کمتر و کیفیت پایین محصولات خود باشند