X
تبلیغات
رایتل
حل مشکل خودروجانبازان معطل امضای وزیر اقتصاد - روزنوشت های جانبازی

روزنوشت های جانبازی

دست نوشته های یک جانباز وبگرد

سه‌شنبه 29 دی‌ماه سال 1388 ساعت 07:30 ق.ظ

حل مشکل خودروجانبازان معطل امضای وزیر اقتصاد

 

حل مشکل خودروجانبازان معطل امضای وزیر اقتصاد 

 

با این که نیت دکتر حسینی نسبت به جانبازان خیر است وایشان با اعتقاد به این که پرداخت سهام از سوی خودرو سازان به زیان جانبازان می باشد چنین مساله ای را مطرح کرده است اما بطول انجامیدن این ماجرا نیز بخاطر مسایل حاشیه ای قابل قبول به نظر نمی رسد

 

فاش نیوز - توافقنامۀ  واگذاری خودرو  جانبازان که با مشارکت بنیاد شهید، وزارت صنایع و وزارت اقتصاد تهیه گردیده معطل امضای وزیر اقتصاد است.
بنابرگزارش منابع آگاه با وجود توافقنامه ای که میان بنیاد شهیدوامور ایثارگران،

وزارت صنایع و وزارت اقتصاد و دارایی تهیه و تنظیم گردیده و به امضای زریبافان و محرابیان نیز رسیده دکتر حسینی، وزیر اقتصاد تاکنون از امضاء آن سرباز زده است.

 

بنابر همین گزارش طبق این توافقنامه جانبازان امتیاز معافیت گمرکی خود برای واردات خودرو یا قطعات خودرو ویژه جانبازان را به شرکت های خودرو سازی داخلی واگذار می کنند و درمقابل، شرکت های خودرو ساز خودرو مناسب جانبازان یا مبلغ آن را دراختیار آنان قرار می دهند.

همچنین اگر قیمت خودرو مورد معامله کمتر یا بیشتر از سقف امتیاز اختصاص داده شده به جانبازان باشد، ما به التفاوت باید توسط طرفین پرداخت گردد.

در همین رابطه فاش نیوز کسب اطلاع کرده است که چون بعضی از شرکت های خودرو سازی خصوصاً شرکت ایران خودرو ابراز تمایل کرده است که ما به التفاوت قیمت خودروی واگذاری به جانبازان را با سهام این شرکت دربورس جبران کند، این مسئله مورد اعتراض وزیر اقتصاد واقع شده و وی تمایل دارد که این شرکت ها مابه التفاوت را حتماً به صورت نقدی یا مشابه آن به جانبازان بپردازند.

با این که نیت دکتر حسینی نسبت به جانبازان خیر است وایشان با اعتقاد به این که پرداخت سهام از سوی خودرو سازان به زیان جانبازان می باشد چنین مساله ای را مطرح کرده است اما بطول انجامیدن این ماجرا نیز بخاطر مسایل حاشیه ای قابل قبول به نظر نمی رسد