X
تبلیغات
رایتل
درخواست توجه به وضعیت معیشتی ایثارگران بعد از اجرای هدفمندسازی - روزنوشت های جانبازی

روزنوشت های جانبازی

دست نوشته های یک جانباز وبگرد


درخواست برای توجه به وضعیت معیشتی ایثارگران بعد از اجرای هدفمند سازی یارانه ها


با توجه به اینکه اجرای لایحه هدفمندسازی یارانه ها و حذف برخی از یارانه ها می تواند بر سطح معیشتی ایثارگران بخصوص جانبازان اثر بگذارد. انجمن جانبازان نخاعی ایرانیان همراه با گروه های پیگیری امور جانبازان نخاعی ، نابینا و قطع عضو طی نامه ای از آقای زریبافان رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران خواستند برای  مقابله با اثرات تورمی احتمالی اجرای لایحه  اعتبارات لازم را در بودجه سال آینده بنیاد پیش بینی کند.


در این نامه آمده است:


جناب آقای رزیبافان

معاون محترم رئیس جمهور و ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران


با سلام


احتراما همانگونه که مستحضرید لایحه هدفمندسازی یارانه ها قابلیت اجرایی پیدا نموده و اقشار مختلف مردم در تقسیم بندی خوشه ای چند گانه قرار گرفته اند.

با عنایت به اینکه اجرای این لایحه موجب افزایش قیمت تمامی حاملهای انرژی و اقلام مصرفی ضروری می گردد و با اندک توجهی به وضع اقتصادی زندگی ایثارگران بالاخص جانبازان 70% که دریافتی آنان نسبت به هزینه سربار در زندگی شان بسیار پایین می باشد.

خواهشمند است ترتیبی اتخاذ گردد که تورم ناشی از این لایحه که بر قشر عظیمی از جانبازان تحمیل می گردد با پیش بینی اعتبارات لازم در بودجه آینده بنیاد جبران، و به آینده معیشتی این عزیزان نیز عنایت ویژه گردد.


انجمن جانبازان نخاعی ایرانیان

گروه پیگیری امور جانبازان نخاعی

خانه نور (گروه پیگیری امور جانبازان نابینا)

گروه پیگیری امور جانبازان دو پا قطع