روزنوشت های جانبازی

دست نوشته های یک جانباز وبگرد

دوشنبه 19 بهمن‌ماه سال 1388 ساعت 11:06 ب.ظ

مدیریت های تاریخی تشکیلات فسیلی

در خبرها آمده بودآقای خسروی وفا مجددا به ریاست فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین انتخاب شد.

ایشان در 26 سال گذشته ریاست این فدراسیون را بعهده داشته است و با این انتخاب رکورد 30 سال مدیریت بر یک تشکیلات در جمهوری اسلامی را خواهد داشت .


بخاطر این انتخاب و بخاطر این رکورد زنی به ایشان تبریک می گوئیم جا دارد نام ایشان در کتاب رکوردها "گینس" ثبت شود.
تجربه مدیریتی نشان داده است فردی هرچند توانا و مدیر و مدبر وقتی مدت طولانی بر یک سازمان و تشکیلات مدیریت کند کم کم نوآوری و ابتکار خود را از دست داده و به روزمرگی دچار خواهد شد و همچنین تشکیلات زیر دست این مدیر تاریخی بدلیل یکنواختی و عدم ورود اندیشه ها و طرحهای نو از پویایی افتاده و فسیل خواهد شد.


26 سال مدیریت بر یک مجموعه ای مانند فدراسیون نیز خالی از این اصل و تجربه مدیریتی نیست گرچه زحمات ایشان جای قدردانی دارد.

ولی اتفاقات و رخدادهای چند سال اخیر در این فدراسیون و عدم وجود برنامه برای گسترش ورزشهای جانبازان و معلولین در کنار کاستی ها و ضعف هایی که در ورزش جانبازان و معلولین وجود دارد دلیلی بر آنست که این فدراسیون نیاز به هوای تازه دارد.


نمی دانم قحط الرجال است که  باید دایره افراد کاندیدا ها محدود به این چند چهره شناخته شده در فدراسیون باشد که در نهایت در یک انتخابات (انشاءالله واقعی) رئیس قبلی در سمت خود ابقا شده  بطوریکه شائبه ریاست مادام العمری بوجود بیاید.


برای ایشان در سمت جدید آرزوی موفقیت می کنم