X
تبلیغات
رایتل
هشدار در مورد گسترش بی اعتمادی جانبازان به بنیاد شهید - روزنوشت های جانبازی

روزنوشت های جانبازی

دست نوشته های یک جانباز وبگرد

سه‌شنبه 24 فروردین‌ماه سال 1389 ساعت 07:00 ب.ظ

هشدار در مورد گسترش بی اعتمادی جانبازان به بنیاد شهید

جانبازقاسم اویسی فردویی-


نوع و شیوه عملکرد بنیاد شهید و امور ایثارگران بویژه در سال ها و ماه های اخیر زمینه بی اعتمادی هر چه بیشتر جانبازان را نسبت به این نهاد انقلابی فراهم کرده است....

، موضوع معافیت عوارض گمرکی واردات خودرو و لغو آن پس از یک سال، طرح جامع خدمات رسانی به ایثارگران، بحث پرداخت معوقه حقوق حالت اشتغال جانبازان و محکومیت بنیاد از سوی دیوان عدالت اداری و همچنین عدم همکاری بنیاد با تشکل های جانبازی را می توان از جمله عوامل این بی اعتمادی دانستنوع و شیوه عملکرد بنیاد شهید و امور ایثارگران بویژه در سال ها و ماه های اخیر زمینه بی اعتمادی هر چه بیشتر جانبازان را نسبت به این نهاد انقلابی فراهم کرده است....

، موضوع معافیت عوارض گمرکی واردات خودرو و لغو آن پس از یک سال، طرح جامع خدمات رسانی به ایثارگران، بحث پرداخت معوقه حقوق حالت اشتغال جانبازان و محکومیت بنیاد از سوی دیوان عدالت اداری و همچنین عدم همکاری بنیاد با تشکل های جانبازی را می توان از جمله عوامل این بی اعتمادی دانست.

این در حالی است که اعتماد و اعتماد سازی کلید مشارکت و بهره گیری از سرمایه های انسانی است که موجب تسهیل روابط و همکاری اجتماعی بین افراد و نهادهای مختلف است. اعتماد عامل مشارکت است و مشارکت فعال و همه جانبه جانبازان از لوازم اصلی موفقیت در خدمات رسانی از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران بشمار می رود ، دست یابی به این امر مستلزم تعامل  متقابل و دوسویه بین بنیاد و جامعه جانبازان است هدفی که بدون اعتماد سازی ممکن نیست.

وضعیت فعلی نشان می دهد که جانبازان بطور کلی نسبت به وعده های بنیاد بی اعتمادند  و نگرش مثبتی  به خدمات رسانی  آن ندارند. حتی در مواردی نیز برخی تصمیمات بنیاد خود به عنوان مانعی بر سر راه موفقیت جانبازان عمل می کند و یا موجب بهره برداری عده ای معدود از جانبازان شده، اما بر روند زندگی بسیاری از آنان آسیب های جدی وارد کرده است .

موضوع بی اعتمادی جانبازان را می توان به دو بخش "درون گروهی" و "برون گروهی" تقسیم کرد . از نظر درون گروهی جانبازان در درون خود نسبت به هم اعتماد چندانی ندارند ، و از نظر برون گروهی نیز جانبازان به  بنیاد و عملکرد آن بد بین هستند این بی اعتمادی ناشی از عواملی است که به تجربه گذشته و عملکرد متقابل طرفین بستگی دارد و بی جهت بوجود نیامده است . لذا بررسی و شناخت دقیق ریشه‏های این بی اعتمادی و رفع موانع آن ضرورتی انکار ناپذیر است. به نظر می رسد می توان با ارائه راهکارهایی در رفع چنین مشکلی اقدام کرد که در اینجا به برخی از انها اشاه می شود.

1- صداقت نهادی و سازمانی- شفافیت در بیان و ارزش نهادن بر شخصیت جانباز و دوری از ابهام و تملق گویی

2- تعادل و توازن بین شعار و عمل- جلوگیری از افزایش توقعات کاذب و مصرف گرایی مفرط در جامعه هدف

3- ایجاد فرهنگ مشارکت فعال- برداشتن دیوار بی اعتمادی و ایجاد روابط متقابل  و هدفمند  4- آموزش کارکنان- گسترش مهارت های شغلی و تخصص گرایی و امنیت شغلی 5- توزیع مناسب و به موقع امکانات بین جانبازان- شفافیت در اطلاع رسانی خدمات

6- واقع بینی و واقع گویی در اطلاع رسانی و دوری از برجسته سازی ارائه خدمات در رسانه های جمعی

7- بیان موا نع و محدویت های بنیاد در خدمات رسانی و قرار دادن جانبازان درجریان فرایند کار

8- غلبه امور فرهنگی و ارزشی بر کل ساختار بنیاد

9- گسترش تشکل های جانبازی و همکاری مضاعف بنیاد با چنین نهادهایی

10- بازبینی خروجی و نتیجه عملکردها و توجه بر پیامدهای مثبت و منفی آن.


نقل از فاش نیوز