روزنوشت های جانبازی

دست نوشته های یک جانباز وبگرد

دوشنبه 27 اردیبهشت‌ماه سال 1389 ساعت 05:46 ب.ظ

تضییع حق جانبازان پیش چشم پلیس


فاش نیوز - پارکبان ها جلو چشم پلیس حق جانبازان را می فروشندودیگران هم با مجوز وبدون مجوز جای پارک آن ها را - حتی درست زیر تابلو محل پارک جانبازان ومعلولان - به اشغال خود درمی آورند.

علاوه بر مشکلات زیادی که در سطح شهرها برای ترددجانبازان وجود دارد اندک محل هایی هم که برای پارک خودرو های جانبازان ومعلولان اختصاص یافته یا با بی تفاوتی پلیس توسط رانندگان دیگر اشغال می شود ویا با بی تفاوتی پلیس توسط پارکبان ها بفروش می رسد.

بنا بر این گزارش از سطح شهر ، بندرت و خیلی نادر می توان محل پارک ویژه جانبازان ومعلولان را مشاهده کرد که از سوی افراد دیگر اشغال نشده باشد.همچنین بعید به نظر می رسد کسی شاهد بوده باشد که پلیس خودرویی را بخاطر پارک غیر مجاز در محل توقف ویژه جانبازان جریمه یا با راننده آن بنوعی برخورد کرده باشد.

اما مسلما" جانبازان ومعلولان بسیاری را می توان سراغ گرفت که برای یافتن جای پارک در خیابان های شلوغ تهران دچار استیصال شده و با دیدن پر بودن محل پارک ویژه جانبازان توسط دیگران کلافه گردیده است.

مثل اینکه دراین شهر همه شدیدا"معتقدند "هرچه سنگه مل پای لنگه" و حتی پلیس هم که تنها مجری قانون در سطح معابر باید باشد فقط بلد است بطور مرتب جانبازانی را که ناچارند بالاخره برای کارهای احتمالی مثل امور بانکی واداری ودیگر مسایل به دلیل مشکلات حرکتی در نزدیکترین محل پارک کنند جریمه کنند.

در این باره نظرتان را بنویسید واگر احیانا"خاطره خوشی از برخورد پلیس با اشغالگران محل پارک جانبازان ومعلولان و پارکبان های کاسب دارید برایمان بنویسید.

همچنین خوانندگان محترم هرگونه مطلبی در این باره دارند برای انتشار با سایت فاش نیوز

درجریان بگذارند.