روزنوشت های جانبازی

دست نوشته های یک جانباز وبگرد

دوشنبه 8 شهریور‌ماه سال 1389 ساعت 04:57 ب.ظ

آقای زریبافان!اینطوری ازصلاحیت ساقط می شوید

فاش نیوز -  بنیاد شهید به هیچ وجه نباید زیر بار این بدعت خطرنا ک برود حتی اگر براساس آنجه ادعا می شود شهید قلمداد کردن جان باختگان حادثه کهریزک مستند به اعلام رسمی یک نهاد امنیتی باشد.

براساس گزارش های رسیده به  فاش نیوز ، برخی مقامات بنیاد شهید ادعا می کنند مستند به اعلام نهاد های امنیتی  به شهید محسوب کردن سه کشته شده حادثه کهریزک تن داده اند.

خبرهای رسیده حکایت از آن دارد که متاسفانه مسئولان بنیاد به این اقدام که باید آن را اقدامی ذلت بار وخائنانه  به حساب آورد تن داده و گستاخی را به جایی رسانده اند که درصددند کوچه ها وخیابان هارا هم که شهرداری ها کم کم دارند اسامی شهیدان را ازآن ها حذف می کنند به نام کسانی می زنند که حد اقل فریب خورده بوده اند.

این درحالی است که وقتی چندی قبل خبری درباره تعویض سنگ قبر چند کشته شده فتنه اخیر منتشر شد بنیاد شهید استان تهران با ارسال جوابیه ای از آن اظهار بی اطلاعی کرد.

بنیاد شهید یک نهاد برآمده از ارزش های والای انقلاب اسلامی است که مسئولان آن وظیفه دارند نگذارند کوچکترین خدشه ای به چهار چوب های ارزشی آن وارد آید چه رسد به این که با چنین اقدامات ساختار شکنانه ای دنیا و آخرت خود را به خطر نیاندازند و به مسئو لیت شرعی وملی خود دراین باره عمل کنند.

هیچ گس حق ندارد از کیسه شهدا و ارزش ها به نفع فتنه گران و ضد انقلاب و دشمنان منافق امام و شهیدان حاتم بخشی کند.