روزنوشت های جانبازی

دست نوشته های یک جانباز وبگرد

 
پروفسور ماندی نزدیک به 15 سال است که با جانبازان آشنا است و از زمانی که آنها را برای درمان به لندن می فرستاده اند با دردهای توان فرسای آنها آشنا است
 
 

"آنتونی ریچارد ماندی" عضو هیئت علمی دانشگاه لندن و عضو انستیتو ارولوژی دانشگاه لندن، خودش را این گونه معرفی می کند و چشم های آبی اش را به دهان ما می دوزد؛. تا کنون بیش از 60 مقاله و 10 کتاب به چاپ رسانده و نزدیک به 20 سال است که سابقه کار در اعمال ارولوژی ترمیمی دارد.

پروفسور ماندی می گوید: دایره اعمال جراحی ارولوژی ترمیمی بسیار گسترده است و تاکنون اعمال جراحی زیادی روی مثانه انجام شده، از مخاط دهان در ساخت مجرا استفاده شده و استنکفر مصنوعی در مردان و زنانی که بی اختیار ادراری در اثر از دست دادن استنکفر ادراری داشته اند هم کار گذاشته شده است

متن کامل گزارش را از اینجا بخوانید