X
تبلیغات
رایتل
وسایل توانبخشی معلولان از هیچ گونه استانداردی برخوردار نیستند - روزنوشت های جانبازی

روزنوشت های جانبازی

دست نوشته های یک جانباز وبگرد

خبرگزاری مهر:
رئیس انجمن حمایت از معلولان کشور گفت: با وجودیکه برای تولید یک پفک نمکی 100 تومانی ، استاندارد نیاز است اما متاسفانه وسایل توانبخشی معلولان از هیچ گونه استانداردی برخوردار نیستند.

علی همت محمود نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با آنکه شعار استاندارد در خدمت جامعه برای روز جهانی استاندارد در نظر گرفته شده است اما معلولان ایران از وسایل توانبخشی استاندارد هیچ بهره ای نبرده اند.

وی ادامه داد: با آنکه حداقل قیمت تعیین شده برای یک ویلچر ایرانی 2 میلیون ریال تعیین شده اما هیچ یک از کارخانجات تولید ویلچر در کشور استاندارد نیستند.

رئیس انجمن حمایت از معلولان کشور تاکید کرد : سال گذشته طی نشستی با اداره کل تجهیزات توانبخشی سازمان استاندارد ، مقرر شد تا این اداره نظارت خود را بر تولید وسایل توانبخشی بیشتر کرده و خدمات استاندارد قابل قبولی را برای معلولان ارائه کند، اما با گذشت یکسال هنوز هیچ اقدام موثری در این زمینه صورت نگرفته است.

محمود نژاد گفت: با آنکه برای تولید یک پفک نمکی 100 تومانی، استاندارد نیاز است اما متاسفانه وسایل توانبخشی معلولان هیچ گونه استانداردی ندارند بنابراین لازم است مسئولان کشور ضمن حمایت از تولید کنندگان داخلی آنها را ملزم به رعایت استاندارد کنند.

وی با اشاره به اینکه کوتاهی سازمان بهزیستی نیز در این زمینه غیر قابل چشم پوشی است ، افزود: در سال جاری 3 میلیارد تومان وسایل کمک توانبخشی برای معلولان خریداری می شود اما متاسفانه این مبلغ صرف خرید وسایل بی کیفیت می شود