روزنوشت های جانبازی

دست نوشته های یک جانباز وبگرد

سه‌شنبه 10 اسفند‌ماه سال 1389 ساعت 07:57 ب.ظ

جریان سبز در خدمت استراتژی مشابه سازی استکبار

خیزش های اسلامی - مردمی که سراسر منطقه خاورمیانه و شمال افریقا را در برگرفته و بعضا باعث سرنگونی حاکمان مستبد  متحد و دوست آمریکا شده است ، استکبار جهانی را در یک وضعیت انفعال تاکتیکی و استراتژیکی قرار داده اند .


تحولات منطقه چنان سریع و گسترده و غیر قابل پیش بینی برای سیاستمداران غربی بود که آنان را در اتخاذ راهبردی درست در برابر این تحولات دچار سردرگمی کرده است.
بعد ضد آمریکایی و روح اسلامی خواهی حاکم بر این خیزش های مردمی چنان قوی و مشهود و ملموس است که تحلیل گران غربی را به اعتراف واداشته که برآینده تغییرات و تحولات منطقه به ضرر اسرائیل و آمریکا  و به نفع جمهوری اسلامی ایران است.


در چنین وضعیتی که استکبار جهانی در برابر تحولات منطقه دچار انفعال تصمیم گیری و عملیاتی شده است تنها راه نجات خود را پناه بردن به استراتژی تبلیغی " مشابه سازی خیزش" در تنها کشور مستقل ضد استکباری منطقه - جمهوری اسلامی ایران - می داند که به اعتراف بسیاری از تحلیل گران  الهام بخش مبارزات ضد استکباری مردم منطقه است. 


تلاش ضد انقلاب برای ایجاد تحرکاتی هر چند محدود در 25 بهمن و روزهای بعد و اعلام "سه شنبه های اعتراض" و تبلیغ گسترده رسانه های غربی برای روی آن، با وجود اعتراف خود ضد انقلاب به عدم همراهی توده مردم با آنان در راستای این استراتژی غرب قابل تحلیل است.


در ادامه این روند تبلیغی ، رسانه های غربی می کوشند با انعکاس روزانه اخبار و تحلیل های گوناگون از تحرکات ضد انقلاب ، با حربه تبلیغی و رسانه از این جریان "میرا" ولو در دنیای مجازی "زنده نمایی" کنند.